Arpad-Beheer BV

Sinds 14 februari 2020 is Arpad-Advies B.V. een werkmaatschappij en 100% dochter van Arpad-Beheer B.V. geworden.

Arpad-Beheer B.V. is een management BV, die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel (Amsterdam), onder nummer: 56889321.

2017 – Het Klein Liefdewerk BV.
In 2017 richtte Pascal Riksman en Dimitri Arpad Het Klein Liefdewerk B.V. op. Arpad-Beheer B.V. is mede-aandeelhouder van dit bedrijf, dat zich richt op het behoud van karakteristiek vastgoed. zie voor meer informatie: www.hetkleinliefdewerk.nl

2020 – Holdone en Oneloan BV
Sinds 2016 wordt met een team gewerkt aan de sociale kredietinstelling Oneloan. Ook is er een beheermaatschappij opgericht; Holdone BV. Arpad-Beheer is mede-aandeelhouder van dit bedrijf. In december 2021 is de benodigde AFM-vergunning verkegen voor Oneloan. In 2022 wordt gewerkt aan de opbouw van de feitelijke operatie. In Q3 2022 zal Oneloan operationeel zijn. Zie voor meer informatie: www.oneloan.nl