Gericht op uw belangbehartiging

Uw PA-adviseur drs. ing. Dimitri Arpad Lobby, of belangenbehartiging, is iets wat iedereen zou moeten (willen) doen. Maar dat is niet altijd zo makkelijk; het is namelijk echt een vak. Een vak dat specifieke kennis en vaardigheden vereist, die niet altijd voor handen zijn binnen uw organisatie. Aan de andere kant; u/uw organisatie weet als geen ander wat voor u van belang is en waarom u dat belang wilt behartigen.

Arpad-Advies B.V. heeft daarom ook de filosofie, u te helpen bij het opstellen van een lobby-strategie en de benodigde kennis en vaardigheden die u bij uw lobby-strategie nodig heeft eventueel bij te brengen, zodat u uiteindelijk uw eigen lobby kunt voeren. De mate van begeleiding door Arpad-Advies B.V. zal daarbij altijd in onderling overleg plaatsvinden.

Het kan gaan om een strategisch Public Affairs advies, of hands-on uitvoeren van een lobbyfiche en alles wat daartussen zit. Het kan ook gaan om trainen van competenties en vaardigheden om het niveau van de belangenbehartiging te versterken, en daarmee de slagingskans van uw lobby te vergroten.

Arpad-Advies richt zich met name op belangenbehartiging bij gemeenten, provincies en op rijksniveau. Het maakt daarbij niet uit of uw organisatie een (klein of groot) bedrijf is, een mede-overheid, een n.g.o., een vakbond, etc.