Gespreksleiding/dagvoorzitter

Begeleiding bijeenkomst Metropool Regio Amsterdam
Bijeenkomst MRA-congres

Ervaringen & voorbeelden.

Al enkele jaren is er ervaring met het begeleiden van diverse bijeenkomsten, gesprekken, debatten en discussie-bijeenkomsten.

De groepsgrootte van de te begeleiden bijeenkomst kan variëren van 2 tot 400 man.

 

damherten 12-7-11 Henk Bos
Bijeenkomst damherten

Naast de groepsgrootte varieert de aard en inhoud van de bijeenkomst natuurlijk ook.

Het kan gaan om het begeleiden van een publieksbijeenkomst waarbij een bestuurder nieuw beleid komt toelichten aan belanghebbenden.

Voorbeelden hiervan is een informatie-avond over de ‘Ontheffing beheer Damherten buiten het leefgebied in het kader van het flora en faunabeheer’, georganiseerd door de provincie Noord-Holland met ca. 250 belanghebbende personen. Een ander voorbeeld is een informatieavond over de vernieuwing van een marktplein van de gemeente Hilversum (ca. 80 marktkooplieden). Ook de informatieavond in november 2012, over de gebiedsontwikkeling Crailo (Noord-Holland) is een voorbeeld van een bijeenkomst die door Dimitri Arpad begeleidt is (ca. 400 personen).

Het kan natuurlijk ook gaan om een bijeenkomst op een congres  (workshop of plenaire setting). Voorbeelden hiervan zijn drie expert-sessies, ten behoeve van de Omgevingsvisie Noord-Holland met 12- 20 wetenschappers, (top-) ambtenaren en bestuurders in 2016 met een afsluitend congres waarbij nog eens twee sessies met grotere groepen begeleidt zijn. Andere voorbeelden zijn de gesprekken tijdens de jaarlijkse Metropool Regio Amsterdam congres (max. 30 aanwezigen), of de plenaire afsluiting van een bijeenkomst van professionals op het gebied van Collectief Particulier Opdrachtgeversschap met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst in de provincie Noord-Holland (ca. 150 personen). Eerder werd ook een congres over toerisme en recreatie in Amsterdam begeleidt met ca. 250 professionals uit die sector en bestuurders van gemeenten, waterschappen en drie provincies.

Ook is er ervaring als lid van de jury bij debat-wedstrijden.

mra2013-13-02-07 michiel wijnbergh gesprek schiphol en GHA
Discussie Havens Amsterdam en Schiphol

Aanpak.
Vooraf worden de verwachtingen (& doelen) van de bijeenkomst met de opdrachtgever besproken.
Tijdens deze bespreking wordt het programma van de bijeenkomst doorgenomen en worden eventueel suggesties gedaan voor aanpassing van het programma ten behoeve van de effectiviteit van de bijeenkomst.

Na wederzijdse instemming zal de bijeenkomst zelf begeleidt gaan worden en achteraf zal een (korte) evaluatie plaatsvinden.

—  Het gaat altijd om maatwerk!  —

Belt of mailt u gerust voor een afspraak of vrijblijvende offerte.