Advisering

IMG_8483

In de politiek leveren diverse maatschappelijke onderwerpen een strijd om aandacht van de politici (de besluitvormers). En in die strijd kan het voorkomen dat uw belangen te weinig aandacht krijgen, of erger, zij worden geschaad in de (politieke) besluitvorming.

Arpad-Advies kan u adviseren over de te volgen strategie (Lobby-plan)  en ondersteunen bij de uitvoering ervan.

 

 

  • Voor welke belangen gaat u op komen, bij wie en met welk doel? Heldere doelen stellen maakt de lobby gericht en vergroot de kans op succes!
  • Welke activiteiten gaat ú ondernemen en op welke manier om uw belangen te behartigen? Het opstellen van een lobbyplan als dynamisch hulpmiddel, stelt u in staat effectiever te handelen tijdens de lobby.
  • En; kunt u dit zelf? Of; zijn er nog “bevriende” partijen die u standpunt delen en daar ook voor opkomen? Soms zijn er grotere (of meer invloedrijke spelers) die (nagenoeg) dezelfde belangen nastreeft als u. Dit zijn uw coalitie partners in de lobby. En wellicht, kunnen zij beter het lobby-werk verrichten, waar u ook belang bij heeft.
  • En; kent u de hele ‘arena’  waar de ‘strijd’ plaatsvind? Een netwerkanalyse stelt u in staat een goede inschatting te maken van het gehele veld van belangen met voor- en tegenstanders. U kunt dan ook uw slagingskansen beter inschatten voor uw eigen lobby.
  • En heeft u de juiste ‘uitrusting’ (kennis en vaardigheden) om een reële kans op slagen te hebben om uw doelen daadwerkelijk te bereiken? Het opstellen van een lobbyplan en de uitvoering ervan vragen specifieke kennis en vaardigheden van u of uw organisatie. Zijn die aanwezig? Kunnen deze bijgeschaafd worden door middel van training/coaching? Goede voorbereiding is meer dan het halve werk.

Bij al deze zaken kan Arpad-Advies B.V. u ondersteunen, waarbij het uitgangspunt in eerste instantie is; U kunt uw eigen lobby in principe het beste zelf doen!